img
OFERTA

M949 Moto Gilera - Smx 250

NO INCLUYE GASTO DE PATENTE
PRECIO LISTA: $ 135.100
OFERTA $ 132.700

M777 Moto Gilera - Sahel 150 Enduro

NO INCLUYE GASTOS DE PATENTE.
PRECIO LISTA: $ 69.600
OFERTA $ 68.300

M169 Moto Honda - Xr250

NO INCLUYE GASTOS DE PATENTE
PRECIO LISTA: $ 282.000
OFERTA $ 277.300