img
OFERTA

M949 Moto Gilera - Smx 250

NO INCLUYE GASTO DE PATENTE
PRECIO LISTA: $ 124.200
OFERTA $ 122.000

img
OFERTA

M777 Moto Gilera - Sahel 150 Enduro

NO INCLUYE GASTOS DE PATENTE.
PRECIO LISTA: $ 65.200
OFERTA $ 64.100

img
OFERTA

M951 Moto Gilera - Smx 200 S Iii

NO INCLUYE GASTOS DE PATENTE
PRECIO LISTA: $ 77.100
OFERTA $ 75.700

img
OFERTA

M169 Moto Honda - Xr250

NO INCLUYE GASTOS DE PATENTE
PRECIO LISTA: $ 255.100
OFERTA $ 250.500

M897 Moto Honda - Crf 230

NO INCLUYE GASTOS DE PATENTE.
PRECIO LISTA: $ 244.400
OFERTA $ 240.100